FRO

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. I Signalungdom får ungdomar utbildning och utvecklande kamratskap. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.

FRO
Box 2229, 103 15 STOCKHOLM

Besök: Lilla Nygatan 14
E-post: fro@fro.se
Tel: 08-52807730
Webb: www.fro.se

OrbiGo FRO

Abonnemangsform framtagen tillsammans med FRO

OrbiGo och FRO har ingått ett samarbete och skapat ”OrbiGo FRO Riksnätet” I OrbiGos digitala komradionät har FRO fått helt egna talgrupper både centralt och lokalt per region.

Då FRO är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade som bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap har OrbiGo gått in och subventionerat abonnemangspriserna enligt nedanstående prislista.

Produkt
FRO Prov-Demo abonnemang år 1:
FRO Standard abonnemang år 2 och framåt:
Pris ut exkl moms
750 kr/år inkl.moms (63 kr /mån)
1.500 kr / år inkl. moms (125 kr/mån)
I abonnemanget ingår 1st talgrupp, Larm, Individanrop, SMS, GPS, Täckning där OrbiGo finns.
Beställning av Ny lokal talgrupp kan göras av varje regionsansvarig/ordförande till en årlig kostnad av 995 kr.

Radiopriser vid hyra & köp

 
Namn
Hytera (PD685GMD)
Robust, med display (PD785)
Hytera (PD795 Atex)
Fordonsradio (MD785)
12 mån hyra
535 kr
639 kr
1.181 kr
639 kr
36 mån hyra
182 kr
211 kr
390 kr
211 kr
60 mån hyra
117 kr
131 kr
243 kr
131 kr
Köp
5.995 kr
6.995 kr
12.995 kr
6.995 kr
Alla priser är exkl. moms

Våra kontaktuppgifter

Box 2229, 103 15 STOCKHOLM
Besök: Lilla Nygatan 14
Tel: 08-52807730
www.fro.se

Jag ansöker om Orbigo talgrupp FRO Sverige